Có lẽ bạn đã thấy nhiều ở những trang blog chuyên nghiệp và thương mại thường có đến 3 cột để chèn các widget vào ở tại vị trí footer, và bạn cũng muốn làm điều đó. Chỉ tiếc một điều là template mà bạn đang dùng hiện tại lại không hỗ trợ cho việc hiển thị 3 cột tại vị trí footer. Nếu bạn gặp vấn đề này thì mình sẽ bày cho các bạn tự tay tạo thêm 3 vị trí cho template của mình.


add three column footer widget in blogger

Nào chúng ta cùng từng bước thực hiện nhá :
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger : Dashboard > Design > Edit Html
Bước 2 : Sao lưu lại toàn bộ template trước khi tiến hành
Bước 3 : Tìm kiếm đoạn code sau :

]]>

Sau đó past đoạn code sau vào ngay trước  ]]>
#lower {
border-top: #737373 6px solid;
margin:auto;
font-family: Georgia;
width: 960px;
padding: 0px 0px 10px 0px;
background:#1f1f1f;
}
#lower a {
color: #DBDBDB;
font-family: Georgia;
}
#lower-wrapper {
margin:auto;
font-family: Georgia;
padding: 20px 0px 20px 0px;
width: 960px;
}
#lowerbar-wrapper {
background:#1f1f1f;
float: left;
color: #ebedee;
font-family: Georgia;
margin: 0px 5px auto;
padding-bottom: 20px;
width: 32%;
text-align: justify;
font-size:100%;
line-height: 1.6em;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}
.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 10px 20px 0px 20px;}
.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
color:#fff;
text-transform:uppercase;
font: bold 16px Arial, Tahoma, Verdana;
border-bottom:3px solid #666666;
}
.lowerbar ul {
list-style:none;
margin: 0;
padding: 0;
}.lowerbar li a {
width: 265px;
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-bottom: 11px;
margin-right: 3px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar li a:visited {
width: 265px;
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-bottom: 11px;
margin-right: 3px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar li a:hover {
background: #4f4f4f;
border: 1px solid #7a7a7a;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em; -webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar a {
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
float:left;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-right: 3px;
margin-bottom: 11px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar a:hover {
background: #4f4f4f;
border: 1px solid #7a7a7a;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em; -webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}

Bước 4 :
Bây giờ bạn tìm kiếm
 và past đoạn code sau ngay trên
#lower {
border-top: #737373 6px solid;
margin:auto;
font-family: Georgia;
width: 960px;
padding: 0px 0px 10px 0px;
background:#1f1f1f;
}
#lower a {
color: #DBDBDB;
font-family: Georgia;
}
#lower-wrapper {
margin:auto;
font-family: Georgia;
padding: 20px 0px 20px 0px;
width: 960px;
}
#lowerbar-wrapper {
background:#1f1f1f;
float: left;
color: #ebedee;
font-family: Georgia;
margin: 0px 5px auto;
padding-bottom: 20px;
width: 32%;
text-align: justify;
font-size:100%;
line-height: 1.6em;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}
.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 10px 20px 0px 20px;}
.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
color:#fff;
text-transform:uppercase;
font: bold 16px Arial, Tahoma, Verdana;
border-bottom:3px solid #666666;
}
.lowerbar ul {
list-style:none;
margin: 0;
padding: 0;
}.lowerbar li a {
width: 265px;
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-bottom: 11px;
margin-right: 3px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar li a:visited {
width: 265px;
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-bottom: 11px;
margin-right: 3px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar li a:hover {
background: #4f4f4f;
border: 1px solid #7a7a7a;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em; -webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar a {
font-family: Georgia;
background: #3f3f3f;
border: 1px solid #111;
line-height: 1.4em;
float:left;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em;
margin-right: 3px;
margin-bottom: 11px;
-webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}.lowerbar a:hover {
background: #4f4f4f;
border: 1px solid #7a7a7a;
line-height: 1.4em;
-moz-border-radius: 5px;
padding: 0.5em; -webkit-border-radius: 5px;
overflow: hidden;
color:#000000;
}
Bước 5 :
Save template lại , và bây giờ bạn vào Layout > Page Elements và bắt đầu thêm  các widget vào các vị trí mà chúng ta đã tạo ra.

Các bạn có thể thay đổi độ rộng và màu sắc trong đoạn css ở bước thứ 3. Nếu có gì thắc mắc hay cần mình nói rõ điều gì thì các bạn nhớ để lại lời nhắn nha. Mình sẽ giúp các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Đăng nhận xét

Tin Tức

[tin-tuc][fbig1]

Khám Phá

[kham-pha][fbig2]

Sức Khỏe - Làm Đẹp

[suc-khoe][Lam-dep][column1]

Mẹo Vặt

[Meo-vat][hot]

Pháp Luật - Xã Hội

[Phap-luat][xa-hoi][timeline]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Vnedaily. Được tạo bởi Blogger.