Tối ưu chuyển đổi là một ý tưởng đơn giản và nó có thể thực sự mang lại hiệu quả. Bạn chỉ cần kiểm tra các phiên bản khác nhau của một trang và xem đó là một kết quả trong hầu hết các doanh số bán hàng hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn muốn.

Cách tối ưu chuyển đổi khi không có nhiều lượng  truy cập

Nhưng nếu trang web của bạn tương đối mới và bạn không nhận được nhiều lượng truy cập? Bạn vẫn có thể sử dụng các bài thử nghiệm phân chia hiệu quả? Chắc chắn bạn có thể, nó chỉ là cách tiếp cận hơi khác nhau.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể làm cho CRO (Tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi) hiệu quả hơn ngay cả khi bạn không có nhiều lượng truy cập.

Quy tắc 1: thực hiện những thay đổi lớn

Trong bất kỳ thử nghiệm split nào, bạn cần một số các bước nhất định để đạt được “ý nghĩa thống kê” mà về cơ bản nghĩa là xác suất kết quả phản ánh sự thật chứ không phải chỉ là một sự may mắn. 

Nói cách khác:

Một phiên bản A của một trang có thể có một tỷ lệ chuyển đổi là 5% nghĩa là trung bình nó làm cho 5% chuyển đổi cho mỗi khách truy cập. Nhưng trong trường hợp có hàng trăm khách truy cập tới nó có thể xảy ra để làm cho 7 chuyển đổi và do đó sẽ xuất hiện một tỷ lệ chuyển đổi là 7% - đó là lý do tại sao bạn cần nhiều khách truy cập. Do đó, những con số này trở thành sự kiện chính xác hơn.

Cách tối ưu chuyển đổi khi không có nhiều lượng  truy cập

Nếu phiên bản A và phiên bản B có tỷ lệ chuyển đổi tương tự sau đó bạn sẽ cần một mức độ chính xác cao hơn trước khi bạn chắc chắn rằng một trong hai là tốt hơn. Nhưng nếu phiên bản A và phiên bản B có tỷ lệ chuyển đổi khác nhau, người chiến thắng sẽ được phát hiện sớm hơn và rõ ràng hơn.

Thử nghiệm thay đổi đáng kể hơn giữa các phiên bản trang sẽ có nhiều khả năng sản xuất ra những sự khác biệt lớn trong tỷ lệ chuyển đổi, nghĩa là bạn cần phải hiển thị trang ít hơn trước khi bạn có thể thông báo một người chiến thắng.

Quy tắc 2: kiểm tra mục tiêu với giá trị chuyển đổi tốt hơn

Bạn có một sự lựa chọn những thứ cần thiết để tối ưu và tốt nhất là tối ưu cho những điều mà thực sự tạo ra doanh thu – vì vậy, bạn có thể muốn tối ưu cho doanh số bán hàng.

Tiếc là những thứ như thế thường có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn nghĩa là chúng mất nhiều thời gian để kiểm tra, so sánh, thử nghiệm cho tỷ lệ thoát, thời gian On page hoặc CT (click through).

Ví dụ:

Chúng ta hãy lấy ví dụ một trang bán hàng đơn giản. Mục tiêu chính của bạn là để bán hàng nhưng mục tiêu thứ hai là chỉ cho khách truy cập nhấp chuột vào bất kỳ trang nào trên trang web của bạn. Chuyển đổi trang bán hàng ở mức 2.7% và mục tiêu chuyển đổi phụ là 34%.

Chúng ta hãy nói rằng sau 100 khách truy cập bạn đã thực hiện ba doanh số bán hàng và được 32 bàn thắng mục tiêu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn số liệu thống kê rõ ràng như sau:

- Mục tiêu 1 – 2.7% tỷ lệ thực tế - 3% tỷ lệ rõ ràng – 11.1% biên độ lỗi.
- Mục tiêu 2 – 34% tỷ lệ thực tế - 32 tỷ lệ rõ ràng – 5.89% biên độ lỗi.

Vì vậy, bạn có thể thấy tỷ lệ chuyển đổi rõ ràng hoặc đo được 2 mục tiêu nhiều hơn, chính xác hơn trong các thử nghiệm. Đây là thói quen về cách hoạt động của số liệu thống kê. 

Trong khi tối ưu cho doanh số bán hàng, bạn có thể tăng lợi nhuận của bạn bằng cách bắt đầu với một bài thử nghiệm giá trị cao hơn như thử nghiệm cho tỷ lệ thoát:

Để giảm tỷ lệ thoát của bạn, chỉ cần chạy một thử nghiệm mà chỉ cần nhấn vào bát kỳ liên kết trên trang web được coi là một chuyển đổi. Vì vậy, nếu tỷ lệ thoát của bạn là 40% thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn là 60% và đó là số điểm để đánh bại.

Cảnh báo nhỏ:

Việc giảm tỷ lệ thoát của bạn không nhất thiết phải tăng doanh số bán hàng của bạn, do đó không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến việc bán hàng của bạn nhưng miễn là bạn nhận thấy rằng khi giảm tỷ lệ thoát sẽ làm tăng các loại chuyển đổi.

Quy tắc 3: giảm các biến thể

Đây là một khái niệm khá cơ bản, nếu bạn đang chạy một thử nghiệm trên một trang của trang web và trang đó nhận được 100 khách truy cập mỗi tháng thì bạn sẽ phải phân chia khách truy cập giữa các trang hiện có (biến thể A hay còn gọi là điều khiển) và các biến thể khác của bạn.

Nếu bạn có ít lượng truy cập thì bạn chỉ nên kiểm tra một số biến thể mới tại một thời điểm.

Bằng cách này bạn có thể cung cấp cho biến thể mới của bạn 50 khách truy cập mỗi tháng. Trong khi đó, nếu bạn cố gắng thêm sự thay đổi khác, mỗi sự thay đổi sẽ chỉ có được 33 khách truy cập mỗi tháng – tăng thời gian để có được một kết quả hợp lệ.

Quy tắc 4: kiểm tra các trang có lượng truy cập cao

Tương tự với kiểm tra bán hàng, nó sẽ tốt hơn nếu bạn có thể bắt đầu tối ưu trang thanh toán của bạn hoặc hình thức liên lạc của bạn, nhưng trong khi bạn nhận được rất ít lượng truy cập thì việc này có thể không khả thi.

Khả năng là trang chủ của bạn được cá nhân ghé thăm nhiều hơn bất kỳ trang khác trên trang web của bạn, vì vậy hãy bắt đầu (hoặc trên bất cứ trang nào để có được lượng truy cập nhiều nhất).

Kiểm tra trang chủ của bạn có thể sẽ nhanh hơn nhiều so với thử nghiệm trang thanh toán nghĩa là bạn sẽ thấy những cải thiện nhanh hơn và có nghĩa là lượng truy cập xuống những trang khác dễ dàng hơn để kiểm tra chúng sau này.

Quy tắc 5: kiểm tra rất nhiều thứ

Tất nhiên trong khi bạn chỉ nên kiểm tra hai biến thể trên mỗi trang thì không có lý do tại sao bạn không thể chạy thử nghiệm đồng thời trên các trang khác nhau...

Việc làm này sẽ không tăng tốc độ hoặc kiểm tra, nhưng nó không có nghĩa là bạn có thể nhận được nhiều kết quả hơn trong một vài tuần hoặc vài tháng và rõ ràng đó là một điều tốt.

Vì vậy, bạn có thể kiểm tra các bản sao và tiêu đề trên trang chủ với mục tiêu chuyển đổi của chúng là giảm tỷ lệ trả thoát.

Đồng thời kiểm tra email đăng ký hoàn tất trên các trang blog của bạn.

Cảnh báo:

Đây là một chiến lược mạo hiểm và bạn cần phải cẩn thận để không thử nghiệm những điều có thể tương tác mà không xét nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn có một trang web thương mại điện tử. Nếu bạn kiểm tra trang chủ của bạn và một trang thể loại cùng một lúc, một sự thay đổi trên trang chủ có thể gửi chất lượng truy cập khác nhau đến trang thể loại, có thể ảnh hưởng đến loại hình bố trí làm việc tốt nhất trên trang đó.

Lý tưởng nhất, bạn sẽ muốn kiểm tra tất cả bốn tổ hợp:

- Trang chủ A với trang thể loại A 
- Trang chủ A với trang thể loại B 
- Trang chủ B với trang thể loại A 
- Trang chủ B với trang thể loại B

Nhưng khi bạn không có nhiều lượng truy cập thì trong trường hợp này nó có thể không khả thi. Vì vậy, trong thời gian này, hãy cố gắng thử nghiệm những điều giới hạn chuyển đổi riêng biệt, theo ví dụ của chúng tôi với các thử nghiệm bài đăng trên blog ít có khả năng gây phản ứng bất ngờ.

Thậm chí bạn có thể kiểm tra tỷ lệ thoát trên các trang khác nhau cùng một lúc, vì vậy ví dụ bạn có thể kiểm tra các bản sao và bố cục trang chủ của bạn, trang và các trang blog cùng một lúc.

Quy tắc 6: kiểm tra tất cả các trang cùng một lúc

Lựa chọn cuối cùng của bạn tất nhiên là kiểm tra tất cả các trang cùng một lúc trong cùng một thử nghiệm. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhóm các trang và thử nghiệm những thay đổi chung xuất hiện trên mỗi trang.

Ví dụ cổ điển được thử nghiệm điều hướng chính của bạn nhưng bạn cũng có thể kiểm tra những thứ như:

- Tiêu đề và logo 
- Bảng màu 
- Xem và cảm nhận trang web 
- Thay đổi toàn bộ cách bố trí 

Kiểm tra như thế này thường ít khoa học nhưng khi bạn nhận được rất ít lượng truy cập thì chúng có thể là một cách hiệu quả để bắt đầu bởi vì bạn sẽ thu được khách truy cập trên trang web của bạn khi thử nghiệm.

Ưu điểm là bạn có thể theo dõi nhiều mục tiêu chuyển đổi cùng một lúc:

- Tốc độ trung bình trên trang web 
- Xem trang liên hệ 
- Thêm vào giỏ hàng 
- Hoàn thiện bán hàng 
- …

Và bạn có thể thấy những thay đổi của bạn tác động đến tất cả các số liệu và cách chúng tương tác. Miễn là bạn thận trọng hay không bởi mỗi số liệu có ý nghĩa thống kê riêng.

Quy tắc 7 và 8: bắt đầu ngay bây giờ

Ngay cả khi bạn đang nhận được lượng truy cập gần như bằng không thì nó vẫn còn giá trị để đưa ra một thử nghiệm ngay bây giờ bởi vì bạn có thể để nó trong sáu tháng nếu bạn có trước khi bạn đưa ra kết luận. Bạn bắt đầu thử nghiệm sớm hơn là bắt đầu thu thập dữ liệu và sớm hơn là bắt đầu tìm hiểu thêm về trang web của bạn và truy cập của bạn và đó không phải là một điều xấu.

Chỉ cần nhớ là phải kiên nhẫn, nếu bạn quản lý để chạy bốn hoặc năm thử nghiệm trong 12 tháng tiếp theo và bạn quản lý để có được hai hoặc ba bàn thắng tốt, thì thời gian này năm tới trang web của bạn sẽ được thực hiện tốt hơn.

Nguồn www.thegioiseo.com
Nhãn:

Đăng nhận xét

Tin Tức

[tin-tuc][fbig1]

Khám Phá

[kham-pha][fbig2]

Sức Khỏe - Làm Đẹp

[suc-khoe][Lam-dep][column1]

Mẹo Vặt

[Meo-vat][hot]

Pháp Luật - Xã Hội

[Phap-luat][xa-hoi][timeline]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Vnedaily. Được tạo bởi Blogger.